SNEL EN EFFECTIEF DE INTEGRITEIT VAN UW (TOEKOMSTIGE) MEDEWERKER(S) BEOORDELEN

SNEL EN EFFECTIEF DE INTEGRITEIT VAN UW (TOEKOMSTIGE) MEDEWERKER(S) BEOORDELEN

Als werkgever wilt u niet alleen de beste mensen aannemen, u wilt ook zo veel mogelijk problemen voorkomen en risico's vermijden. De betrouwbaarheid van uw medewerkers speelt daarbij een belangrijke rol. Met Pre-employment Screening van Credentify heeft u snel een efficiënt middel in handen om het curriculum vitae van uw huidige en toekomstige medewerkers te verifiëren.

Wat kan Pre-employment Screening voor u betekenen?

De Pre-employment Screening biedt maatwerk voor iedere organisatie die gebaat is bij screening van (nieuwe) medewerkers die integriteitsgevoelige functies (gaan) bekleden. Om integere bedrijfsvoering bij financiële organisaties te bevorderen is de verplichting tot screening van medewerkers in integriteitsgevoelige functies opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze verplichting geldt voor zowel zittende - met terugwerkende kracht - als nieuwe medewerkers in deze functies.Het rapport geeft aan of de opgegeven personalia juist zijn en of het identiteitsbewijs geldig is. Verder krijgt u inzicht in de opleidingen, diploma's en de juistheid van het arbeidsverleden en gegevens over het (financiële) verleden van de kandidaat.

Kernfeiten

  • Verificatie van personalia en identiteitsbewijs.
  • Snel inzicht in authenticiteit van opleidingen en diploma's.
  • Verificatie van arbeidsverleden en correcte weergave van het curriculum vitae.
  • Unieke combinatie van informatie verkregen uit databases en desk research.

Diensten

Credentify Nederland

Louis Couperusplein 2
2514 HP Den Haag

Tel. +31(0)70-4300355

E-mail. info@credentify.nl

Directions